دانشکده فنی ومهندسی

سازه

دروس کارشناسی ارشد عمران  - گرایش سازه

دروس اجباری :             12 واحد

دروس اختیاری:           12   واحد

سمیناروروش تحقیق:         2واحد

پایان نامه :                     6واحد

جمع کل   :                  32 واحد

 

دروس اجباری :

1: روش اجزاء محدود         3  واحدنظری

2: دینامیک سازه                3 واحدنظری

3: تئوری الاستیسیته :         3 واحدنظری

4: ریاضیات عالی مهندسی     3واحدنظری

 

دروس اختیاری :

1: سازه های بتن آرمه پیشرفته               3واحدنظری

2: سازه های فولادی پیشرفته                 3واحد نظری

3: طراحی لرزه ای سازه ها                   3واحد نظری

4: پایداری سازه ها                               3واحدنظری

5:تئوری ورق وپوسته                          3 واحدنظری

6: بهسازی لرزه ای سازه ها                  3 واحدنظری

 

کلیه دانشجویان لازم است که درترم اول دروس جبرانی زیر را اخذ نمایند

 

دروس : جبرانی

1: محاسبات عددی پیشرفته    3واحدنظری

2: تحلیل ماتریسی سازه ها     3واحدنظری