دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

عباس علیخانی ( Abbas Alikhani )

رشته تحصیلی:

مهندسی معدن

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۵۹

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۲۳۸ و ۰۳۴۳۱۳۲۱۵۳۰ و ۰۹۱۳۳۴۱۲۳۴۱

آدرس پست الکترونیک:

Alikhaniabbas 17 @gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

گیتا رستمی زاده ( Gita Rostamizadeh )

رشته تحصیلی:

زمین شناسی (پترولوژی)

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

همکف دانشکده فنی اتاق ۱۱۰

شماره تماس:

۳۴۳۱۳۲۱۰۸۳

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

مسئول برنامه ریزی کارشناسی و کارشناسی ارشد معدن _مقاله-طرح وکتاب در زمینه کانی شناسی- سنگ شناسی و پترولوژی

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

مجید سلاجقه ( Majid Salajegheh )

رشته تحصیلی:

زمین شناسی (رسوب شناسی)

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه اول دانشکده فنی

شماره تماس:

۹۱۳۳۴۱۸۲۱۷

آدرس پست الکترونیک:

Dr.M salajegheh@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: