دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

نوید جلال کمالی ( Navid Jalalkamali )

رشته تحصیلی:

مهندسی آب- هیدرولوژی و منابع آب

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۵۱

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۷۸

آدرس پست الکترونیک:

njalalkamali@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

فرهاد همایونفر ( Farhad Homayoonfar )

رشته تحصیلی:

مهندسی باغبانی

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری- گیاهان زینتی)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

ساختمان اداری شماره ۴ (معاونت پژوهش وفن آوری و ارتباط با صنعت)

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۷۷۱

آدرس پست الکترونیک:

farhad 1300 @vatanmail.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

محسن ایران دوست ( Mohsen Irandoust )

رشته تحصیلی:

مهندسی آب- سازه های آبی

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۹

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۳۷

آدرس پست الکترونیک:

Irandostmo@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

کوروش عزت اللهی

رشته تحصیلی:

مکانیک ماشینهای کشاورزی

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۴۶

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

kourosh 1052 @yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

علی نشاط ( Ali neshat )

رشته تحصیلی:

آبیاری زهکشی

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

دانشیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۵۲

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

امیر جلال کمالی ( Amir Jalalkamali )

رشته تحصیلی:

مهندسی آب- هیدرولوژی و منابع آب

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه اول دانشکده فنی اتاق

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۷۸

آدرس پست الکترونیک:

ajalalkamali@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

نجمه یزدان پناه ( Najme Yazdanpanah )

رشته تحصیلی:

کشاوزری

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

دانشیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۵۲

شماره تماس:

۹۱۳۱۴۰۶۹۸۵

آدرس پست الکترونیک:

nyazdanpanah@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: