دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

حمید بدیعی

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

عیسی سلاجقه

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

غلامحسین ثمره افسری ( Gholam Hossein Samareh afsari )

رشته تحصیلی:

سازه

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

همکف دانشکده فنی

شماره تماس:

۹۱۳۱۴۲۴۲۰۲

آدرس پست الکترونیک:

hsamarehafsari@gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

محمدرضا حمیدیان

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

امید طیاری

رشته تحصیلی:

سازه های آبی

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

ساختمان اداری شماره ۱ (معاونت اداری مالی)

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۷۷۳

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

امیر رباطی ( Amir Robati )

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۵۸

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۳۹

آدرس پست الکترونیک:

ammirrr@hotmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

محمد کلانترزاده

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

سید رامین طباطبائی

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

حمیدرضا عزیززاده فروزی

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

رضا هوشمند ( Reza Hooshmand )

رشته تحصیلی:

عمران

مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکتری -مدیریت ساخت

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه اول دانشکده

شماره تماس:

۹۱۳۱۴۰۱۵۵۷

آدرس پست الکترونیک:

r_hoosh@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

حمید الهی مقدم

رشته تحصیلی:

 

مدرک تحصیلی:

 

مرتبه علمی:

 

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

کریم درانی عرب ( Karim Dorrnni-arab )

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران-سازه

مدرک تحصیلی:

کارسناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۷۱

شماره تماس:

۹۱۳۱۴۳۲۳۳۱

آدرس پست الکترونیک:

 

سوابق اجرایی و پژوهشی:

مدیر گروه کاردانی و کارشناسی ناپیوسته عمران

   
   

نام و نام خانوادگی:

مهدی مومنی رق آبادی ( Mehdi Momeniroghabadi )

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۴۱

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۱۰

آدرس پست الکترونیک:

zimaraz.pars 1387 @gmail.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

نوید طاهری زاده ( Navid Taherizadeh )

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران- سازه

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه اول دانشکده فنی اتاق ۱۲۰

شماره تماس:

۹۱۳۱۴۱۴۸۱۰

آدرس پست الکترونیک:

n_taherizadeh@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

حسن برجسته ( Hasan Barjesteh )

رشته تحصیلی:

عمران

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۳۱

شماره تماس:

۹۱۳۱۹۶۴۷۱۰

آدرس پست الکترونیک:

hasan_barjesteh@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

   
   

نام و نام خانوادگی:

رویا امیری ( Roya Amiri )

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر:

 

شماره تماس:

۹۱۳۳۹۷۲۷۰۲

آدرس پست الکترونیک:

roya_amiri 400 @yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

سرپرست اداره تعمیرات معاونت عمرانی

   

نام و نام خانوادگی:

محمد علی کازرونی ( Mohammad Ali Kazerooni )

رشته تحصیلی:

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مدرک تحصیلی:

دکترا

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر:

طبقه سوم دانشکده فنی

شماره تماس:

۹۱۳۳۴۰۴۱۲۱

آدرس پست الکترونیک:

kazerooni.ma@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی: