دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

 

             

 

                   

نام و نام خانوادگی:

امان الله غفوری پور کرمانی

( Amanollah Ghafouripour-kermani )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی سیستمها

               

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

               

مرتبه علمی:

مربی

               

محل استقرار دفتر

طبقه همکف دانشکده فنی اتاق ۱۰۲

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۶۴ و ۰۹۱۳۳۴۲۷۵۰۲

               

آدرس پست الکترونیک:

AMANOLLAH.GHAFOURIPOUR@GMAIL.COM

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
                 

 

                   

نام و نام خانوادگی:

سید هادی موسوی نسب ( Seyed Hadi Mousavi-nasab )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع

               

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

               

مرتبه علمی:

مربی

               

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۴۷

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۷ و ۰۹۱۳۳۴۳۲۲۶۴

               

آدرس پست الکترونیک:

h_mousavi-n@yahoo.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
                 

 

                   

نام و نام خانوادگی:

مرجان محمدجعفری ( Marjan Mohammadjafari )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع

               

مدرک تحصیلی:

دکتری

               

مرتبه علمی:

استادیار

               

محل استقرار دفتر

طبقه همکف دانشکده فنی اتاق ۲۱۵

               

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۶۴ و ۰۹۱۳۳۴۳۱۷۸۷

               

آدرس پست الکترونیک:

marjan Mohammadjafari@yahoo.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

               
               

 

                   

نام و نام خانوادگی:

زهرا فیروزی ( Zahra Firoozi )

               

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع

               

مدرک تحصیلی:

دکتری

               

مرتبه علمی:

استادیار

               

محل استقرار دفتر

طبقه اول دانشکده فنی اتاق ۱۱۴

               

شماره تماس:

۰۹۱۳۳۹۵۵۲۴۰

               

آدرس پست الکترونیک:

zhr-firoozi@yahoo.com

               

سوابق اجرایی و پژوهشی: