دانشکده فنی ومهندسی

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی:

امان الله غفوری پور کرمانی ( Amanollah Ghafouripour-kermani )

رشته تحصیلی:

مهندسی سیستم‌ها

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر

طبقه همکف دانشکده فنی اتاق ۱۰۲

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۶۴ و ۰۹۱۳۳۴۲۷۵۰۲

آدرس پست الکترونیک:

AMANOLLAH.GHAFOURIPOUR@GMAIL.COM

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

سید هادی موسوی نسب ( Seyed Hadi Mousavi-nasab )

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی:

(دانشجوی دکتری)

مرتبه علمی:

مربی

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی اتاق ۱۴۷

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۸۷ و ۰۹۱۳۳۴۳۲۲۶۴

آدرس پست الکترونیک:

h_mousavi_n@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

مرجان محمدجعفری ( Marjan Mohammadjafari )

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر

طبقه همکف دانشکده فنی اتاق ۲۱۵

شماره تماس:

۰۳۴-۳۱۳۲۱۰۶۴ و ۰۹۱۳۳۴۳۱۷۸۷

آدرس پست الکترونیک:

marjan Mohammadjafari@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی:

زهرا فیروزی ( Zahra Firoozi )

رشته تحصیلی:

مهندسی صنایع

مدرک تحصیلی:

دکتری

مرتبه علمی:

استادیار

محل استقرار دفتر

طبقه دوم دانشکده فنی

شماره تماس:

 

آدرس پست الکترونیک:

zhr-firoozi@yahoo.com

سوابق اجرایی و پژوهشی: