دانشکده فنی ومهندسی

صفحات مرتبط

  • - اداره عمومی و خدمات

اداره عمومی و خدمات

 

مسئول اداره عمومی دانشکده:

خانم هما شجاعی

محل دفتر: آموزش دانشکده فنی طبقه همکف

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۰۸۴ -۰۳۴