کلاسهای دانشکده
دانشکده فنی و مهندسی
سالن دفاع دانشکده فنی
سمعی و بصری دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده فنی و مهندسی
دانشکده فنی
تابلو اعلانات
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
کلیه دانشجویان مقطع ارشد دانشکده فنی که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند بایستی در دوره تخصصی کارگاه ایمنی محیط آزمایشگاه و کارگاه، شرکت نمایند.
 
 
 
اخبار و اطلاعیه ها
اوقات شرعی
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :